Helvar Merca Oy Ab

Helvar Merca-koncernen är en internationell industrikoncern. Dess största dotterbolag är Helvar, som tillverkar reaktorer för belysningsarmaturer samt belysningselektronik, Fastems, som levererar fabriksautomationssystem och MTC Flextek som säljer och underhåller bearbetningsmaskiner för industrin.

År 2016 hade koncernen en omsättning på 159 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är 708.

Helvar Merca Oy Ab
Kalevagatan 4
FI-00100 Helsingfors
Tfn: +358 9 56 54 9301
Fax: +358 9 5654 9300
förnamn.efternamn(at)helvarmerca.com

Hemort: Helsingfors
FO-nummer: 1761126-2